Start / Fakulteti i Akademije / Rang lista kandidata za članove Nastavno-naučnog vijeća Elektrotehničkog fakulteta iz reda studenata

Rang lista kandidata za članove Nastavno-naučnog vijeća Elektrotehničkog fakulteta iz reda studenata

Prilozi:

Rang lista – Elektrotehnički fakultet
Obavjest

 

Datum i vrijeme objave: 28.06.2019. godine u 10:50 časova