Start / Fakulteti i Akademije / Rang lista kandidata za članove Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta Pale iz reda studenata

Rang lista kandidata za članove Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta Pale iz reda studenata

Prilozi:

Rang lista – sjedište Pravnog fakulteta Pale
Rang lista – odjelјenje u Srebrenici
Rang lista – odjelјenje u Bijelјini
Jedinstvena rang lista kandidata za izbore članova NNV Pravnog fakulteta Pale iz reda studenta
Objava Jedinstvene rang liste za članove NNV Pravnog fakulteta Pale iz reda studenta

 

Datum i vrijeme objave: 27.06.2019. godine u 15:30 časova