Start / Fakulteti i Akademije / Održan naučni skup posvećen prof. dr Gojku Babiću

Održan naučni skup posvećen prof. dr Gojku Babiću

Povodom 90 godina od rođenja prvog dekana Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) prof. dr Gojka Babića i ujedno 25 godina od obnavljanja rada Katedre za pedagogiju, na Fakultetu je 25. maja održan naučni skup pod nazivom „Život i djelo Gojka Babića“ .

Obrativši se učesnicima skupa i članovima porodice Gojka Babića, dekan Fakulteta prof. dr Draga Mastilović otvorio je skup i istakao da je ponekad potrebno osvrnuti se i na prošlost i put koji je pređen u vremenu obnavljanja rada Filozofskog fakulteta, kojem je u značajnoj mjeri doprinos dao prvi dekan prof. dr Gojko Babić.

Učesnici skupa su u sjećanje na prof. dr Gojka Babića ovaj susret posvetili oživljavanju njegovog lika, djela i naučnog doprinosa, a prvo predavanje pod nazivom „Sjećanja na prof. Babića“ izložio je akademik Branko Letić, nakon koga su izlaganja nastavili eminentni profesori iz Banja Luke, Prištine, Sarajeva, Užica, Beograda i Istočnog Sarajeva.

Predavanja su bila interdisciplinarna, osim profesora sa Katedre za pedagogiju, učestvovali su i profesori sa Katedre za srbistiku, anglistiku, psihologiju i opštu književnost i bibliotekartsvo.

Inicijator ovog skupa pod nazivom „Život i djelo Gojka Babića“ je Katedra za pedagogiju, koja je izrazila zahvalnost dekanu Filozofskog fakulteta Pale prof. dr Dragi Mastiloviću, prodekanima i svim profesorima koji su podržali održavanje ovog naučnog skupa.