Posjeta rumunskog rektora Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Rektor Univerzitata “Valahia” iz Trgovišta u Rumuniji, prof. dr Kalin Oroš, boravio je u posjeti Univerzitetu u Istočnom Sarajevu (UIS) i tom prilikom sastao se sa rektorom UIS-a, prof. dr Stevom Pašalićem, prorektorima prof. dr Dejanom Bokonjićem i doc. dr Sinišom Berjanom, dekanima i prodekanima Elektrotehničkog, Mašinskog i Filozofskog fakulteta, te koordinatorom za osiguranje kvaliteta UIS-a dr Nenadom Markovićem.

Tokom susreta rektori dva univerziteta razgovarali su, između ostalog, o situaciji i izazovima u visokom obrazovanju u Rumuniji i BiH, te gorućem problemu, a koji se odnosi na smanjenje broja mlade populacije, na šta utiču brojni faktori. Zaključeno je da se generalno to odražava na broj studenata, odnosno na nedostatak mladog radnosposobnog stanovništva.

U cilju unapređenja saradnje, osim opšteg sporazuma o bilateralnoj saradnji između univerziteta, potpisan je i sporazum o saradnji u programu Erasmus+. Univerzitet Valahia je izvršio prijavu za Erasmus+ program razmjene osoblja i studenata što bi trebalo da omogući razmjenu, za početak, nastavnog osoblja, a nešto kasnije i studenata.

Saradnja sa Univerzitetom iz Valahie se može podići na visok nivo, konstatovano je tokom susreta, jer postoji značajna kompatibilnost programa između dva univerziteta. Za oblast istraživanja, Univerzitet Valahia ima izuzetno opremljen istraživački institut, gdje postoji mogućnost da u okviru bilateralnog sporazuma budu organizovane zajedničke doktorske studije kako bi naši doktoranti, posebno iz oblasti tehničkih nauka, mogli vršiti istraživanja u njihovom istraživačkom institutu.