Izvještaj komisije o izboru u zvawe redovnog profesora – Radomir V. Lukić

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje redovnog profesora , uža naučna/umjetnička oblast Teorija države i prava (uža obrazovna oblast Teorija države i prava ,predmeti: Teorija države, Teorija prava, Pravno normiranje, Metodologija prava, Ustavno sudstvo) – Radomir V. Lukić

Prilog: Izvještaj Radomir V. Lukić