Izvještaj komisije o izboru u zvanje vanrednog profesora – Milena Ivanović

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora, uža naučna oblast Specifične književnosti: Srbistika, predmeti: Metodika nastave srpskog jezika i književnosti 1, Metodika nastave srpskog jezika i književnosti 2, Metodika razvoja govora, Metodika govorne komunikacije – Milena Ivanović

Prilog: Izvještaj Milena Ivanović