Старт / Вијести - Педагошки факултет / Извјештај комисије о избору у звање ванредног професора – Милена Ивановић

Извјештај комисије о избору у звање ванредног професора – Милена Ивановић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област Специфичнe књижевности: Србистика, предмети: Методика наставе српског језика и књижевности 1, Методика наставе српског језика и књижевности 2, Методика развоја говора, Методика говорне комуникације – Милена Ивановић

Прилог: Извјештај Милена Ивановић