Mjesečna arhiva: новембар 2018

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke sa referencom: „Nabavka i ugradnja pumpe u kanalizacioni sistem za prepumpavanje iz septičke jame u kanalizaciju“ za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Odluka

Pročitajte

Objavljen Konkurs za upis na studijske programe II i III ciklusa studija

Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavio je konkurs za upis studenata u akademsku 2018/19. godinu na studijske programe drugog i trećeg ciklusa studija. Na drugom ciklusu studija u toku je upis kandidata na Pedagoškom fakultetu u Bijeljini ( studijski program Informatika u obrazovanju) i Mašinskom fakultetu u Istočnom Sarajevu ( studijski …

Pročitajte

EACEA monitoring sastanak STINT projekta

U petak, 9. novembra, u Rektoratu Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) održan je Monitoring sastanak organizovan od strane Evropske agencije EACEA i Erasmus+ kancelarije BiH u vezi sa realizacijom aktivnosti projekta „Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u BiH – STINT“. Sastanku su prisustvovali predstavnici EACEA agencije Džulija Moro, predstavnici Erasmus+ …

Pročitajte

Upis na doktorske studije iz Biomedicinskih nauka

Medicinski fakultet Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu objavio je konkurs za upis studenata na treći ciklus studija studijskog programa Biomedicinske nauke. Uslov za upis je da kandidati imaju završene diplomske studijske prvog i drugog ciklusa sa najmanjom prosječnom ocjenom 8 na oba ciklusa i znanje jednog stranog jezika. Rangiranje kandidata …

Pročitajte

Apel za pomoć Danijeli Gvozdenović

Danijela Gvozdenović rođena je 8. juna 1994. godine u mjestu Ljubovija. Osnovnu i srednju školu završila je u Bratuncu, a Pedagoški fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) prošle godine. Početkom 2018. godine dijagnostifikovan joj je karcinom. Liječenje je započela u Kamenici, hemoterapijama i zračenjem da bi 2. novembra kao hitan …

Pročitajte

Katedra za sinologiju učestvovala na „UNLIMITED 2018“

Katedra za sinologijuFilozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) je 6. i 7. novembra 2018. godine bila učesnik na „UNLIMITED 2018“ međunarodnoj konferenciji za inovativnost i tehnologiju u Sarajevu, na kojoj su učestvovale zemlje centralne i istočne Evrope zajedno sa Kinom. Studenti Katedre za sinologiju bili su volonteri, a dio …

Pročitajte

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku „Ugostiteljske usluge – usluge keteringa povodom obilježavanja dana Fakulteta“ za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu“. Prilog: Poziv

Pročitajte

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku „Ishrana gostujućih profesora na lokaciji Istočno Sarajevo“ za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu“. Prilog: Poziv

Pročitajte