Start / Obavještenja – Univerzitet / Konkursi / Konkurs za upis na studijske programe II i III ciklusa studija

Konkurs za upis na studijske programe II i III ciklusa studija

Konkurs za upis studenata u akademsku 2018/19. godinu na studijske programe drugog i trećeg ciklusa studija na organizacione jedinice Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Konkurs