Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku „Ugostiteljske usluge – usluge keteringa povodom obilježavanja dana Fakulteta“ za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu“.

Prilog: Poziv