Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Elektrotehnički fakultet

Odluka o poništenju postupka javne nabavke: „Usluge štampanja“ za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka