Održana promocija Poljoprivrednog univerziteta iz Voronježa

U amfitetaru Filozofskog fakulteta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) održana je promocija Državnog poljoprivrednog univerziteta „Imperator Petar I“ u Voronježu iz Rusije.

Tom prilikom profesori i studenti ovog Univerziteta predstavili su svoj grad, kulturu i Univerzitet na kom je otvoreno pripremno odjeljenje za strane državljane koji ne znaju ruski jezik.

„Na pripremnom odjeljenju polaznici su oni studenti koji žele da nastave studiranje u Rusiji, na našem ili drugim Univerzitetima, a cilj našeg pripremnog odjeljenja je da studenti savladaju ruski jezik kako bi mogli dalje nastaviti školovanje u Rusiji“, istakla je Tatjana Nikolaevna, rukovodilac pripremnog odjeljenja za strane državljane.

Napomenula je da polaznici pripremnog odjeljenja mogu pohađati nastavu besplatno (tzv. budžet) ili kao samofinansirajući studenti.

Na promociji je takođe predstavljen kratki reklamni film studenata Filozofskog fakulteta Pale koji su bili učesnici programa studiranja Univerziteta u Voronježu na osnovu čega se može zaključiti da saradnja između Univerziteta u Voronježu i Filozofskog fakulteta ima dugu tradiciju.

Na Univerzitetu trenutno studira više od pedest stotina stranih studentata iz drugih zemalja, a svake godine više od osamdeset studenata iz inostranstva dolazi na Pripremni fakultet.

Promociju je upriličio vokalni dio Narodnog ansambla ruske pjesme i muzike „Černazjomačka“ iz Voronježa.