Start / Sva Obavještenja / Slobodna mjesta za upis u trećem upisnom roku u akademskoj 2018/19. godini

Slobodna mjesta za upis u trećem upisnom roku u akademskoj 2018/19. godini

Senat Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na sjednici održanoj 14. 9. 2018. godine, donio je odluku da treći upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2018/19. godini mogu samostalno organizovati fakulteti/akademije koji u prethodnim upisnim rokovima nisu upisali odobreni broj studenata.

Prvi ciklus studija

Prijemni ispit u trećem upisnom roku za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na svim fakultetima/akademijama Univerziteta održaće se 24.09.2018. godine u 9,00 časova.

Rezultati prijemnog ispita objaviće se 26.09.2018. godine do 14.00 časova, a upis će se vršiti 27. i 28.09.2018. godine.

Drugi ciklus studija

Prijemni ispit u trećem upisnom roku za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na svim fakultetima/akademijama Univerziteta održaće se 22.10.2018. godine u 9,00 časova.

Rezultati prijemnog ispita objaviće se 24.10.2018. godine do 14.00 časova, a upis kandidata će se vršiti od 29.10.2018. godine do 02.11.2018. godine.

Prilog: Тabela I ciklus studija – slobodna mjesta na fakultetima/аkademijama

            Tabela II ciklus studija – slobodna mjesta na fakultetima/akademijama