Izvještaj o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata mr Vojkana Bojovića, Filozofski fakultet Pale

Prilog: Izvještaj – mr Vojkan Bojović