Start / Sva Obavještenja / Sastanak predstavnika UIS-a sa delegacijom Techno India Group iz Indije

Sastanak predstavnika UIS-a sa delegacijom Techno India Group iz Indije

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta prof. dr Dejan Bokonjić,  prorektor za istraživanje, nauku i razvoj doc. dr Siniša Berjan  i koordinator za međunarodnu saradnju dr Slobodanka Krulј, održali su sastanak sa delegacijom Techno India Group iz Kalkute (Indija) koju je predvodio dr Satiam Roihodhuri, vlasnik i rektor.

Sastanku, koji se održao 10. jula u Аdministrativnom centru Vlade RS u Istočnom Sarajevu, prisustvovao je i ambasador BiH u Indiji dr Sabit Subašić.

Techno India Group je ogroman obrazovni sistem, sa oko 500.000 studenata (dva univerziteta, 20 koledža, te desetine škola). Razlog posjete delegacije iz Indije je upoznavanje sa mogućnostima saradnje i investiranja u sferi obrazovanja i, u tom smislu, uspostavlјanje kontakta sa nadležnim institucijama u BiH i univerzitetima radi razgovora o konkretnim investicijskim projektima.

Posebno interesantne oblasti moguće saradnje između Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Techno India Group odnose se na IT sektor, turizam i hotelijerstvo, biomedicinu. Nјihovo iskustvo usklađenosti i saradnje sa tržištem rada bilo bi od velike koristi u reformi i prilagođavanju naših studijskih programa.

Takođe, predstavnici delegacije iz Indije su istakli da značajan broj studenata iz Indije želi da studira izvan granica svoje zemlјe, pogotovo u Evropi. U tom smislu, Techno India Group će posredovati i pomoći u promociji i motivisanju indijskih studente da dolaze u BiH na studijske programe koji se izvode na engleskom jeziku. Za narednu školsku godinu će biti dostupno i 20 punih stipendija za studente iz BiH koji žele studirati u Indiji.

Saradnja u okviru ERAZMUS+ programa, takođe, je obostrano primamlјiva, te je za predstojeći poziv, u okviru pomenutog programa, predviđena prijava koja bi u parterstvu uklјučivala i univerzitete iz Indije.