Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka usluga medija“ za potrebe Ekonomskog fakulteta Brčko

Prilog: Оdluka