Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka goriva“ za potrebe Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka goriva“ za potrebe Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prilog: Оdluka (PDF)