Start / Sva Obavještenja / Ministar Šeranić posjetio Rektorat Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Ministar Šeranić posjetio Rektorat Univerziteta u Istočnom Sarajevu

U Rektoratu Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održan sastanak ministra nauke i tehnologije Republike Srpske dr Alena Šeranića i rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Steve Pašalića, sa saradnicima.

Na sastanku je razgovarano o dosadašnjoj saradnji Univerziteta i Ministarstva, kao i o zajedničkim aktivnostima planiranim u budućem periodu.

Rektor Pašalić, zajedno sa saradnicima, upoznao je ministra Šeranića s tim da je Senat Univerziteta u aprilu usvojio dokument „Mapa puta za unapređenje i prepoznatlјivost naučno-istraživačkog rada 2018–2020“, sa akcionim planom, koji treba da doprinese podizanju kvaliteta naučno-istraživačkog rada, kao i vidlјivosti i prepoznatlјivosti Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Razgovarano je o potrebi intenzivnije saradnje Univerziteta sa privredom, naročito o iznalaženju načina da se još efikasnije koristi bogata naučno-istraživačka oprema koju posjeduje Univerzitet u Istočnom Sarajevu.

Na sastanku je bilo riječi i o usaglašavanju pravilnika o izboru u nastavnička i saradnička zvanja, kao i o pravilnicima o kategorizaciji naučnih časopisa i naučnih konferencija.

Jedna od tema sastanka bilo je i uspješno učešće Univerziteta u Istočnom Sarajevu u međunarodnim projektima, naročito onim edukacionog i razvojnog karaktera, te o potrebi intenzivnijeg uklјučivanja u naučno-istraživačke projekte.

Ministar Šeranić istakao je da Ministarstvo nauke i tehnologije i Univerzitet u Istočnom Sarajevu tradicionalno imaju veoma uspješnu saradnju, te izrazio uvjerenje da će saradnja biti još efikasnija kako između ove dvije institucije tako i u direktnoj komunikaciji sa privredom.

Sastanku u Rektoratu prisustvovali su pomoćnik ministra za nauku dr Siniša Marčić, prorektor za nastavu doc. dr Vera Ćevriz–Nišić,  prorektor za nauku, istraživanje i razvoj doc. dr Siniša Berjan i prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta prof. dr Dejan Bokonjić.