Promovisani studijski programi Filozofskog fakulteta

Studijski programi Filozofskog fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajeva proteklih dana predstavlјeni su srednjoškolcima širom Republike Srpske i Brčko distrikta.

Sadašnji studenti Filozofskog fakulteta su na najbolјi način prezentovali studijske programe koje mogu izabrati budući studenti.

Maturanti srednjih škola širom Republike Srpske će i u narednom periodu imati priliku da se upoznaju sa mogućnostima studiranja na Filozofskom fakultetu, ali i drugim organizacionim jedinicama Univerziteta u Istočnom Sarajevu.