Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku: “Nabavka materijala za održavanje čistoće“ za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Istočno Sarajevo

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku: “Nabavka materijala za održavanje čistoće“ za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Istočno Sarajevo

Prilog: Оdluka (PDF)