Старт / Обавјештења – Универзитет (страна 260)

Обавјештења – Универзитет

Конкурс за упис студената у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/2017. години ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

  К О Н К У Р С за упис студената у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/2017. години ТРЕЋИ УПИСНИ РОК на Универзитету у Источном Сарајеву   ФАКУЛТЕТ/АКАДЕМИЈА Буџет Суфин. Ванредни Ст.држ. Укупно Академија ликовних умјетности 0 0 0 1 1 Електротехнички факултет 7 29 0 9 …

Прочитајте

Образац основних елемената уговора за јавну набавку: „Набавка услуга ресторана и послуживања храном за потребе учесника пројекта-Процјена и управљање кардиоваскуларним ризиком за тимове породичне медицине“, за потребе Универзитета у Источном Сарајеву

Прилог: Образац [PDF]  

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање – Правни факултет Пале

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну/умјетничку област: Кривично право и кривично процесно право, 50% радног односа (предмети: Кривично право I Кривично право II), ужа област образовања: Кривично и кривично процесно право Прилог: Извјештај

Прочитајте