Старт / Обавјештења – Универзитет (страна 245)

Обавјештења – Универзитет

Образац основних елемената уговора за јавну набавку „Набавка проточног флуороцитометра“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву

Образац основних елемената уговора за јавну набавку „Набавка проточног флуороцитометра“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву у оквиру пројекта: Public Health in the western Balkans – Improvment in the field of Public Health and Development of a „One Health“ Educational and Scientific Arhitecture in Western Balkan Countries (One Health) – …

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање асистента за ужу научну област Шумарство, ужу образовну област Кориштење шумских ресурса, (предмети: Искориштавање шума, Механизација у шумарству, Ловство са заштитом ловне фауне и Шумски производи) – Бобан Милетић

Извјештај

Прочитајте