Старт / Обавјештења – Универзитет (страна 100)

Обавјештења – Универзитет

Позив за достављање понуда за јавну набавку

Позив за достављање понуда за јавну набавку „Угоститељске услуге – услуге кетеринга поводом обиљежавања дана Факултета“ за потребе Пољопривредног факултета Универзитета у Источном Сарајеву“. Прилог: Позив

Прочитајте

Извјештај комисије за избор у звање редовног професора – др Васо Новаковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у академско звање редовни професор за ужу научну боласт Друга инжењерства и технологије (ужа образовна област Друга инжењерства и технологије, предмети: загађење и заштита земљишта и подземних вода; Загађење и заштита земљишта; Загађење и заштита подземних вода) – др Васо Новаковић Прилог: Извјештај …

Прочитајте

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „набавка услуга колективног осигурања запослених“ за потребе Педагошког факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Одлука

Прочитајте

Извјештај комисије за избор у звање ванредног професора – Драган Војиновић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област Маркетинг, ужа образовна област Маркетинг – доц. др Драган Војиновић Прилог: Извјештај доц. др Драган Војиновић

Прочитајте