Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања – Извјештаји (страна 8)

Избори у звања – Извјештаји

Извјештај комисије о избору у звање редовног професора – нема пријављених кандидата

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора за ужу научну област Социјална психологија – нема пријављених кандидата Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање доцента – Биљана Милинковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Педијатрија (ужа образовна област Педијатрија) – Биљана Милинковић Прилог: Извјештај Биљана Милинковић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Слађана Митровић

Извјештај Kомисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника у звање вишег асистента, ужа научна област Методика васпитно-образовног рада (ужа образовна област, Методика наставе математике) – Слађана Митровић Прилог: Извјештај Слађана Митровић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Александра Мандић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Информационе науке (друштвени аспекти) – Александра Мандић Прилог: Извјештај Александра Мандић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање ванредног професора – Данијел Мијић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна/умјетничка област Рачунарске науке – Данијел Мијић Прилог: Извјештај Данијел Мијић

Прочитајте

Извјештај о урађеној докторској дисертацији – Амила Таљановић

Извјештај комисије о урађеној докторској дисертацији на тему „Социокултуролошки аспекти суицида у Босни и Херцеговини (у периоду од 2005. до 2015. године)“ кандидата мр Амиле Таљановић. Прилог: Извјештај – Амила Таљановић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Синиша Шолаја

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област ОРЛ (ужа образовна област ОРЛ, предмети: Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом) – Синиша Шолаја Прилог: Извјештај Синиша Шолаја

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање доцента – Нада Аврам

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Офталмологија (ужа образовна област Офталмологија, предмети: Офталмологија) – Нада Аврам Прилог: Извјештај Нада Аврам

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање редовног професора – Милорад Јовановић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног или ванредног професора, ужa научна/умјетничка област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва), за групу предмета Клавир – обавезни предмет – Милорад Јовановић Прилог: Извјештај Милорад Јовановић

Прочитајте