Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања – Извјештаји (страна 10)

Избори у звања – Извјештаји

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Владан Тодић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање виши асистент, ужа научна област Математичка анализа и примјене (ужа образовна област Математичка анализа и примјене – Владан Тодић Прилог: Извјештај Владан Тодић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање редовног професора – Јасна Богдановић Чурић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора, ужа научна област Општа психологија, ужа образовна област Општа психологија (Предмети: Општа психологија, Психологија умјетности 1,2 и 3) – Јасну Богдановић Чурић Прилог: Извјештај Јасна Богдановић Чурић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање редовног професора – Ненад Лалић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовни професор, ужа научна област Менаџмент (ужа образовна област Менаџмент, предмети: Менаџмент, Менаџмент у спорту, Менаџмент у васпитно-образовним установама и Лидерство) – Ненад Лалић Прилог: Извјештај Ненад Лалић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Слађана Пауновић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање виши асистент, ужа научна област Операциона истраживања – Слађана Пауновић Прилог: Извјештај Слађана Пауновић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Стоматологија, орална хирургија и медицина (ужа образовна област Стоматолошка протетика), предмети: Стоматолошка протетика-претклиника, Мобилна стоматолошка протетика, Фиксна стоматолошка протетика, Геронтостоматологија,Клинички блок- рестауративна стоматологија, Имплантологија, Дентална анатомија, Гнатологија. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање – Јелена Владичић Машић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Анатомија и морфологија (ужа образовна област Хистологија и ембриологија, предмети: Хистологија и ембриологија. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање – Максим Ковачевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента или ванредног професора, ужа научна област Хирургија–ортопедија, ужа образовна област Хирургија. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање доцента – Валнетина Тимотић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент, ужа научна област Математичка анализа и примјене – Валентина Тимотић Прилог: Извјештај Валентина Тимотић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање ванредни професор – Милија Краишник

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент или ванредни професор, ужа научна област Машинство – Милија Краишник Прилог: Извјештај Милија Краишник

Прочитајте