Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата др Љиљане Крсмановић