Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у сарадничко звање вишег асистента, ужа научна област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва) група предмета – Сликарство, кандидат Владимир Томић