Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Специфични језици (Англистика), кандидат др Срђан Шућур

Прилог: Извјештај