Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка радова на реновирању и адаптацији кабинета“ за потребе Медицинског факултета у Фочи

Прилог: Одлука