Образац реализације уговора за јавну набавку “Набавка услуге штампања и копирања” за потребе Медицинског факултета у Фочи