Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Посебне социологије, кандидат Милица Шиљак

Прилог: Извјештај