Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Умјетност (стваралаштво-сви облици стваралаштва) група предмета: Гитара – главни предмет, кандидат Александра Ивановић