Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Набавка материјала за чишћење” за потребе Филозофског факултета Пале

Прилог: Одлука