Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка услуге штампања“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Одлука