Одржан научни скуп Правног факултета „Противрјечја савременог права“

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву је у суботу, 30. октобра, организовао десети по реду, јубиларни Научни скуп поводом Дана Правног факултета, на општу тему „Противрјечја савременог права“.

Саорганизатори научног скупа су Међународно удружење правника (Москва), Европска организација за јавно право (Атина), Институт за упоредно право (Београд), Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу (Београд), Српско фискално друштво (Београд) и Институт за криминолошка и социолошка истраживања (Београд). Учешће у раду пријавило је 135 аутора из 14 земаља (Русија, Италија, Њемачка, Румунија, Мађарска, Бугарска, Грчка, Аустрија, Индија, Србија, Сјеверна Македонија, Хрватска, Црна Гора и БиХ са ауторима из Републике Српске и Федерације БиХ), који су пријавили 118 реферата. Око 40 референата учествовало је у раду скупа уживо, док је око 90 учествовало у раду онлајн.

Научни скуп је досад био категорисан као међународни научни скуп прве категорије, а имајући у виду број организатора и учесника, те држава из којих учесници долазе, испунио је услове да буде категорисан као међународни научни скуп истакнутог значаја. По броју учесника и држава из којих долазе, наш научни скуп је постао највећи научни скуп из области правних наука на подручју бивше Југославије.

Учесницима скупа обратили су се: декан Правног факултета проф. др Горан Марковић, проректор за науку Универзитета у Источном Сарајеву проф. др Јелена Крунић, директор Европске организације за јавно право проф. др Спиридон Флогаитис, предсједник Научног одбора скупа проф. др Радомир В. Лукић, и продекан за научно-истраживачки рад Правног факултета проф. др Димитрије Ћеранић, који је концепцијски и организационо осмислио овај скуп и руководио његовим реализовањем.

Рад је почео пленарним предавањима, која су одржали: проф. др Миленко Крећа, професор Правног факултета Универзитета у Београду у пензији, бивши члан Венецијанске комисије и бивши ад хоц судија Међународног суда правде и Европског суда за људска права; проф. др Спиридон Флогаитис, директор Европске организације за јавно право и професор емеритус Правног факултета Универзитета у Атини; проф. др Дејан Поповић, професор Правног факултета Универзитета у Београду у пензији, бивши ректор Универзитета у Београду и предсједник Српског фискалног друштва; академик проф. др Станко Бејатовић, предсједник Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу; проф. др Елена Багреева, професор Финансијког универзитета при Влади Руске Федерације (Москва). Прва три предавања одржана су на енглеском језику, а два посљедња на руском језику. Професори Крећа и Флогаитис били су лично присутни на скупу.

Након пленарних предавања, рад се одвијао у шест секција, на којима се говорило на српском, енглеском, италијанском и руском, односно на матерњем језику учесника. Секције су биле: Јавноправна секција 1 (међународно право, управно право и радно право), Јавноправна секција 2 (уставно право и теорија државе и права), Грађанскоправна и привредноправна секција, Кривичноправна секција, Секција за историју права и римско право, Порескоправна секција.

Током цјелодневног рада, аутори су изнијели бројне критичке анализе и идеје за унапређење правних система. Те идеје и приједлози биће објављени у радовима који ће се наћи у вишетомном зборнику радова наредне године. Намјера организатора је да зборник радова буде користан не само правним теоретичарима, него и политичким и правосудним институцијама, које ће у њему наћи корисне приједлоге за унапређење правног система. Научни скуп је јединствен не само по броју учесника, већ и по томе што је знатан број учесника био лично присутан, што је у данашњим условима права ријеткост.