Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област Менаџмент, кандидат др Живко Ерцег

Прилог: Извјештај