Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, на ужу научну област Аутоматика и роботика на Електротехничком факултету, кандидат др Марко Бошковић

Прилог: Извјештај