Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje docenta, na užu naučnu oblast Automatika i robotika na Elektrotehničkom fakultetu, kandidat dr Marko Bošković

Prilog: Izvještaj