Представници УИС учествовали у раду округлог стола “Тренутне праксе запошљавања истраживача у односу на OTM-R политику”

Округли сто на тему “Тренутне праксе запошљавања истраживача у односу на OTM-R политику” одржан је у сриједу, 28. априла, у организацији Универзитета у Сарајеву.

Овај догађај је реализован у оквиру пројекта “Допринос EURAXESS центара у БиХ унапређењу политике отвореног, транспарентног и на изврсности заснованог запошљавања (Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers – OTM-R) на бх истраживачким институцијама” који финансијски подржава Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине. Циљ пројекта је унапређење OTM-R политика на три јавна универзитета у БиХ (Универзитет у Сарајеву, Универзитет у Бањој Луци и Универзитет у Источном Сарајеву) кроз дјеловање EURAXESS центара, а у складу са Европском повељом за истраживаче као и Кодексом запошљавања истраживача.

Универзитет у Сарајеву, Универзитет у Бањој Луци и Универзитет у Источном Сарајеву су једине истраживачке институције из БиХ које посједују ЕУ лого “Изврсност у истраживању” и у обавези су да имплементирају Стратегију за људске ресурсе за истраживаче (HRS4R) чији основни стуб представља OTM-R политика. Имплементацијом OTM-R политике унапређују се државни истраживачки системи, гарантује се једнакост, посебно за недовољно заступљене групе, те подстиче транснационална и интернационална сарадња.

Циљ одржаног округлог стола је промовисање значаја EURAXESS центра, HRS4R стратегије и OTM-R политике која представља главни стуб HRS4R процеса.

Представници Универзитета у Источном Сарајеву који су учестовали у раду округлог стола су проректор за науку, истраживање и развој проф. др Јелена Крунић, проректор за људске и материјалне ресурсе проф. др Срђан Лалић, продекани за науку чланица Универзитета у Источном Сарајеву проф. др Димитрије Ћеранић, доц. др Младен Бањанин, доц. др Огњен Куртеш, као и доц. др Свјетлана Ивановић, доц. др Дајана Вукојевић, др Слободанка Круљ, Јована Амовић, Јелена Гиговић и Нина Личина.