Одлука о избору најповољнијег понуђача  „Набавка услуге осигурања студената“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Одлука