Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област: Филозофија религије, теологија и религиозне студије, кандидат др Саша Шољевић

Прилог: Извјештај