Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора, ужа научна област Кривично право и Кривично процесно право, кандидат Урош Пена

Прилог: Извјештај