Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Теорија државе и права, кандидат Бранo Хаџи Стевић

Прилог: Извјештај