Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област Пословне финансије, кандидат Зорица Голић

Прилог: Извјештај