Извјештај комисије о оцјени и одбрани урађене докторске дисертације, кандидат Слађана Вилотић

Извјештај комисије о оцјени и одбрани урађене докторске дисертације „Утицај интерактивне наставе на квалитет рада ученика млађег школског узраста“, Филозофски факултет

Прилог: Извјештај