Извјештај комисије о оцјени и одбрани урађене докторске дисертације, кандидат Миљан Попић

Извјештај комисије о оцјени и одбрани урађене докторске дисертације „Одређење појма философија код аскетских писаца првог византијског периода“, Филозофски факултет

Прилог: Извјештај