Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Римско право и историја државе и права, кандидат Мирјана Пупић

Прилог: Извјештај