Старт / Вијести - Медицински факултет / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка лабораторијског прибора и потрепштина ЛОТ 2″ за потребе Медицинског факултета Фоча

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка лабораторијског прибора и потрепштина ЛОТ 2″ за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Одлука