Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента – Славко Драгосављевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Спортске и рехабилитационе науке.

Прилог: Извјештај