Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента – Слободан Нешић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента за разматрање конкурсног материјала за ужу научну област Транспортно инжењерство, Саобраћајни факултет Добој

Прилог: Извјештај